Home / Unit stomatologiczny OLSEN, 2011

Maszyny i urządzenia

Unit stomatologiczny OLSEN, 2011

Rodzaj unit stomatologiczny
Marka OLSEN
Model QUALITY
Rok produkcji 2011
Cena netto 5.000,00 PLN
 

Go back